Entreprise Rotho Sp. zo.o., w związku z dynamicznym rozwojem, pilnie poszukuje pracownika na
stanowisko :

Specjalista ds. Marketingu et Handlu

Zadania

🔹 Przygotowywanie i wysyłanie offerert handlowych do klientów

🔹 Nawiązywanie kontaktów (osobistych, telefonicznych, mailowych) z nowymi i potencjalnymi klientami

🔹 Podtrzymywanie kontaktów z obecnymi klientami

🔹 Zbieranie offre i negocjacje z kontrahentami (np. agencje reklamowe)

🔹 Zarządzanie działaniami promocyjnymi (organizacja kampanii promocyjnych, wybieranie gadżetów
promocyjnych itp.)

🔹 Tworzenie lub współtworzenie strategii marketingowych

🔹 Kreowanie zapotrzebowania klientów stosownego offre firmy we współpracy z KAMami

🔹 Ciągła optymalizacja oferty pod kątem rentowności i ilości SKU

🔹 Analiza rynku konkurencji, współpraca z firmami badawczymi

🔹 Rapports Przygotowanie dans analiz sprzedaży z wykorzystaniem pakietu MS Office (Excel, PowerPoint).

🔹 Tworzenie i zarządzanie bazą danych (cenniki, dane klientów, itp.)

🔹 Udział w oficjalnych spotkaniach oraz imprezach handlowych, targach.Wymaganie

🔹 Wykształcenie w zakresie marketingu lub kierunki pokrewne.

🔹 Dobra znajomość języka angielskiego, dodatkowy niemiecki będzie atutem

🔹 Dobra znajomość pakietu MS Office (avec szczególności Excel et PowerPoint).

🔹 Umiejętność pratique avec zespole,

🔹 Systematyczność i dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność.

🔹 Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków na podstawie posiadanych danych.

🔹 Komunikatywność, otwartość


Pratique de Miejsce : KoszalinOferujemy

🔹 Umowę o pracę

🔹 Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej organizacji

🔹 Rozwój osobisty, szkolenia

🔹 Ciekawą i pełną wyzwań pracę z możliwością rozwoju.

🔹 Pracę w przyjaznej atmosferze

🔹 Pratique de Narzędzia

🔹 Opcja ubezpieczenia grupowego dla pracowników

🔹 Fundusz ZFŚS


Wymagane CV wraz ze zgodą na przzweiraznie danych osobowych prosimy przesyłać na
e-mail d'adresse wskazane.


Będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.


Contacter par e-mail : Robert Szafran,
téléphone 600 900 319,
e-mail :
robert.szafran@rotho.com

Do CV dodaj informacje o prztermaniu danych :

Informacja wsprawie ochrony danych osobowych dla aplikujących o pracę Stosownie do
art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z adnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetztaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
Danitch, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, lr. 1, dalej "rozporządzenie
2016/679″), société Rotho Sp. z oo informuje, że :

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rotho Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. W. Grabskiego 2, 75-209
Koszalin, adresse e-mail : rekrutacja@rotho.com

2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z
naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, Pani Kerstin Harzendorf, c/o
T-Systems Multi Media Solutions GmbH, Riesaer Str. 5, 01127 Drezno, Listownie
albo drogą elektroniczną na adresse mailowy Datenschutz@Rotho.com

3. Celem przzweirzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja przez Rotho Sp.
z oo processu recruteacji.

4. Podstawę prawną prztzweirzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 TVA 1
allumé a) rozporządzenia 2016/679, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przzweirzane jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
ci-dessous.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane innym odbiorcom, organizacjom
międzynarodowym, do państw trzecich.

6. Pana/Panidane
osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia
recruteacji (30 dni) lub (w przypadku wyrażenia zgody) przez okres roku od dnia
złożenia aplikacji.

7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do :

un. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, i usunięcia
lub ograniczenia przzweirzania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przzweirzania;

c. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
prztzweirzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ;

c'est à dire. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie
danych osobowych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym (jest
dobrowolne). Konsekwencją odmowy podania danych osobowych plaisanterie nieuwzględnienie
w processus rekrutacji Pana/Pani kandydatury na aplikowane stanowisko.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani przzweirzane
w processus zautomatyzowanego podejmowania decyzji.