Firma Rotho Sp. zo.o., w związku z dynamicznym rozwojem, pilnie poszukuje pracownika na
stanowisko:

Specjalista ds. Marketingu i Handlu

Zadania

🔹 Przygotowywanie i wysyłanie ofert handlowych do klientów

🔹 Nawiązywanie kontaktów (osobistych, telefonicznych, mailowych) z nowymi i potencjalnymi klientami

🔹 Podtrzymywanie kontaktów z obecnymi klientami

🔹 Zbieranie ofert i negocjacje z kontrahentami (np. agencje reklamowe)

🔹 Zarządzanie działaniami promocyjnymi (organizacja kampanii promocyjnych, wybieranie gadżetów
promocyjnych itp.)

🔹 Tworzenie lub współtworzenie strategii marketingowych

🔹 Kreowanie zapotrzebowania klientów stosownego do oferty firmy we współpracy z KAMami

🔹 Ciągła optymalizacja oferty pod kątem rentowności i ilości SKU

🔹 Analiza rynku konkurencji, współpraca z firmami badawczymi

🔹 Przygotowanie raportów i analiz sprzedaży z wykorzystaniem pakietu MS Office (Excel, PowerPoint).

🔹 Tworzenie i zarządzanie bazą danych (cenniki, dane klientów, itp.)

🔹 Udział w oficjalnych spotkaniach oraz imprezach handlowych, targach.Wymagania

🔹 Wykształcenie w zakresie marketingu lub kierunki pokrewne.

🔹 Dobra znajomość języka angielskiego, dodatkowy niemiecki będzie atutem

🔹 Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel i PowerPoint).

🔹 Umiejętność pracy w zespole,

🔹 Systematyczność i dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność.

🔹 Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków na podstawie posiadanych danych.

🔹 Komunikatywność, otwartość


Miejsce pracy: KoszalinOferujemy

🔹 Umowę o pracę

🔹 Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej organizacji

🔹 Rozwój osobisty, szkolenia

🔹 Ciekawą i pełną wyzwań pracę z możliwością rozwoju.

🔹 Pracę w przyjaznej atmosferze

🔹 Narzędzia pracy

🔹 Opcja ubezpieczenia grupowego dla pracowników

🔹 Fundusz ZFŚS


Wymagane CV wraz ze zgodą na przetwaraznie danych osobowych prosimy przesyłać na
wskazane adresy e-mail.

                               
Będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.


Kontakt i e-mail: Robert Szafran,
tel. 600 900 319,
e-mail:
robert.szafran@rotho.com

Do CV dodaj informacje o przetwarzaniu danych:

Informacja wsprawie ochrony danych osobowych dla aplikujących o pracę Stosownie do
postanowień art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, dalej „rozporządzenie
2016/679″), firma Rotho Sp. z o.o. informuje, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rotho Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. W. Grabskiego 2, 75-209
Koszalin, adres e-mail: rekrutacja@rotho.com

2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z
naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, Pani Kerstin Harzendorf, c/o
T-Systems Multi Media Solutions GmbH, Riesaer Str. 5, 01127 Drezno, listownie
albo drogą elektroniczną na adres mailowy Datenschutz@Rotho.com

3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja przez Rotho Sp.
z o.o. procesu rekrutacji.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1
lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzane jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane innym odbiorcom, organizacjom
międzynarodowym,  do państw trzecich.

6. Pana/Pani dane
osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia
rekrutacji (30 dni) lub (w przypadku wyrażenia zgody) przez okres roku od dnia
złożenia aplikacji.

7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do:

a. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

c. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie
danych osobowych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym (jest
dobrowolne). Konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest nieuwzględnienie
w procesie rekrutacji Pana/Pani kandydatury na aplikowane stanowisko.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani przetwarzane
w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.